Kapat
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kapat
Sepetim
İçerik Menü

KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Taze7 Onlıne Satış Gıda Ticaret Limited Şirketi, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. Şirketimiz iş bu bilgilendirme metni ile, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmeği hedeflemektedir.

Veri Sorumlusu

Veri Sorumlusunun Kimliği

KVK Kanunu’na göre, “Veri Sorumlusu” kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade ettiğinden, KVK Kanunu uyarınca Muhatap “Veri Sorumlusu” olan Taze7 Onlıne Satış Gıda Ticaret Limited Şirketi’nin Kurumsal Kimlik Bilgileri şu şekildedir:

Ticaret Sicil No: 61581
MersisNo: 0170064906000001
Vergi Dairesi: Şahinbey Vergi Dairesi
Vergi Numarası: 1700649060
Merkez Adresi: BATIKENT MAHALLESİ CEMİL SAİT BARLAS CAD. NO:53/B ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
Eposta Adresi: bilgi@taze7.com

İşlenen Kişisel Veriler

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

Kimlik Bilgileri: Adı-soyadı, T.C Kimlik numarası,
İletişim Bilgileri: Adres, Telefon numarası, e-posta adresi
Finansal Bilgileri: Banka hesap bilgileri

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Taze7 Onlıne Satış Gıda Ticaret Limited Şirketi, veri işleme faaliyetleri sırasında KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde kanuni sınırları çizilen şartlar doğrultusunda hareket eder. Bu kapsamda www.taze7.com internet adresi üzerinden site ziyaretçilerinin, site üzerinden online alışveriş yapan müşterilerin veya 3. kişilerin Şirket ile paylaştığı kişisel veriler aşağıda açıkça ifade edilen amaçlar doğrultusunda işlenecektir:

 • www.taze7.com ziyaretçilerinin arzu ettikleri takdirde üyelik işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Web sitesi üzerinden alışveriş yapan veya yaptıran kişinin kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca sözleşmelerin kurulmasını sağlamak,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca kurduğumuz sözleşmelerin ifası ile ilgili müşterilerimizle iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapmak ve üstlenilen yükümlülükleri (mesafeli satış sözleşmesine konu olan ürünün teslimi, iadesi, değiştirilmesi) yerine getirmek,-ŞİRKET ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,
 • Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak size özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak,
 • Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek,
 • Müşterilerimize daha iyi hizmet vermek ve müşterilerimizin ilgi alanlarını belirleyerek onların ilgilenebileceği ürünler ve kampanyalar hakkında bilgilendirmek,
 • Web sitesi üzerinden alışveriş yapan müşterilerimizi belirleyip müşteri çevresi analizinde kullanabilmek ve böylece çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetleri gerçekleştirmek,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi vermek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.
 • Online satış ile ilgili üyeliğinizi yönetmek, siparişlerinizi almak, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, 3. kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderimini sağlamak, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim faaliyetlerini gerçekleştirmek,
 • Taze7 Onlıne Satış Gıda ve Ticaret Limited Şirketi' nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Taze7 Onlıne Satış Gıda ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek.
 • Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; www.taze7.com ziyaretçilerinin arzu ettikleri takdirde üyelik işlemlerini gerçekleştirmek, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürünlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla, mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca sözleşmelerin kurulmasını sağlamak, Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca kurduğumuz sözleşmelerin ifası ile ilgili müşterilerimizle iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapmak ve üstlenilen yükümlülükleri (mesafeli satış sözleşmesine konu olan ürünün teslimi, iadesi, değiştirilmesi) yerine getirmek, Müşterilerimize daha iyi hizmet vermek ve müşterilerimizin ilgi alanlarını belirleyerek onların ilgilenebileceği ürünler ve kampanyalar hakkında bilgilendirmek, Müşteri memnuniyetini arttırmak, web sitesi üzerinden alışveriş yapan müşterilerimizi belirleyip müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, ve böylece çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetleri gerçekleştirmek, Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek, Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek amaçlarıyla, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere, Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kişilere, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kişilere, online sitemizden verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren kargo şirketlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılmaktadır/aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, www.taze7.com internet sitemiz ve mobil uygulamamız, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız gibi mecralardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve Şirketimiz’in sizler ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar vasıtasıyla temin edilerek faaliyetlerimizi yürütmek, sizlerle aramızdaki sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla elde edilmekte ve elde edilen kişisel veriler ilgili Mevzuatlar uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmaktadır.
Kişisel Veri Sahibi’nin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Taze7 Onlıne Satış Gıda Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkınız saklıdır.
Haklarınızı kullanmaya yönelik olarak yapacağınız başvurulara ilişkin olarak hazırlanan forma buradan ( “buradan”) ulaşabilirsiniz.
ŞİRKET’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.
Başvurunuzda;
Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Taze7 Onlıne Satış Gıda Ticaret Limited Şirketi BATIKENT MAHALLESİ CEMİL SAİT BARLAS CAD. NO:53/B ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP adresine verebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Taze7 Onlıne Satış Gıda ve Ticaret Limited Şirketi tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Taze7 Onlıne Satış Gıda ve Ticaret Limited Şirketi kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Değişiklik ve Güncellemeler

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Taze7 Onlıne Satış Gıda ve Ticaret Limited Şirketi kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.